EKONOMİ
Giriş Tarihi : 25-10-2018 22:44   Güncelleme : 25-10-2018 22:44

Malatya’da İşkur'a Kayıtlı İşsiz Sayısı 38 Bin 312

Malatya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen başkanlığında toplandı.

Malatya’da İşkur'a Kayıtlı İşsiz Sayısı 38 Bin 312

Kurulda ifade edilen kayıtlara göre, Eylül ayı itibarıyla Malatya’da İş Kur’a kayıtlı iş arayanların sayısı 38 bin 312, 2018 yılı içerisinde işe yerleştirilenlerin sayısı ise 9 bin 108 kişi olarak açıklandı.

Valilik salonunda yapılan toplantıyla ilgili olarak, İş Kur İl Müdürü Vahap Toman tarafından yapılan bilgilendirme şöyle:

“İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun Ekim ayı toplantısı Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen’in açılış konuşmasının ardından söz alan Malatya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman; 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, 100 Günlük Eylem Planı kapsamında gerçekleşen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda ayrıca İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı açılması ve kapatılması planlanan alan ve dallar hakkında bilgi verdi. Toplantıda İŞKUR tarafından gerçekleştirilen sunumda ise aşağıda belirtilen hususlar aktarıldı:

KAYITLI İŞARAYANLARIN ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların sayısı 2018 yılı Eylül ayı itibarı ile 38.312 kişidir. TÜİK verilerine göre Malatya’nın da içerisinde yer aldığı düzey olan TRB1 bölgesinde işsiz sayısı 2017 yılı için 46.000’dir. İşsizlik oranı ise %7’dir. İl Müdürlüğümüzde kayıtlı iş arayanların %44,1’ü İlköğretim mezunu olup, ilköğretim mezunlarını sırasıyla %29,5 ile lise, %13,3 ile lisans ve %10,2 ile ön lisans mezunları takip etmektedir.

SOSYAL DURUMLARINA GÖRE İŞ ARAYAN SAYILARI

Kurumumuza kayıtlı 38.312 iş arayanların %96,1’si normal statüde iş arayanlardır. Engelli statüsünde iş arayanların oranı %3,2 iken, eski hükümlülerin oranı %0,6 olarak istatistiklere yansımaktadır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE İŞ ARAYANLAR

Kurumumuza kayıtlı iş arayanların çok büyük bir kısmı genç işsizlerden oluşmaktadır. 15-24 yaş aralığında değerlendirdiğimiz bu gruptaki işsizlerin 12433 kişi toplam işsizler içindeki oranı %32,4 dür. Erkeklerde işsizliğin en fazla görüldüğü yaş grubu %12,7, ile 20-24 yaş grubu olurken ikinci sırada %8,3 ile 25-29 yaş grubu gelmektedir. Kadınlarda en yüksek oranın görüldüğü yaş grubu %10,8 ile 20-24 yaş grubu olup ikinci sırada %8,0 ile 25-29 yaş grubu yer almaktadır.

İŞE YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

2018 yılının eylül ayı itibariyle İl Müdürlüğümüzce özel sektörde 9090 kişi, kamu sektöründe 18 kişi olmak üzere toplam 9108 kişi işe yerleştirilmiştir. İstihdam edilenlerin meslek gruplarına göre dağılımı aşağıdaki gibi olup, işe yerleştirilenlerin cinsiyetlerine göre meslek grupları irdelendiğinde en yüksek istihdamın gerçekleştiği meslek grubu erkeklerde ve kadınlarda nitelik gerektirmeyen meslekler ile büro hizmetlerinde çalışan elemanlardır.

ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTATİSTİKLERİ

2018 yılı Eylül ayı itibariyle, İl Müdürlüğümüze toplam 1816 engelli, 360 eski hükümlü iş arayan başvurmuş olup, bu kişilerden ve daha önceden kayıtlı olan engellilerden 352 kişi işe yerleştirilmiştir. Eski hükümlülerde ise 15 erkek iş arayan işe yerleşmiştir. Engellilerde başvuranların % 79,5’si erkek ve % 20,5’ü kadındır. Eski hükümlülerde ise başvuranlardan %1,9 ’ü kadın %98,1 ’si erkektir.

2018 YILI İTİBARİYLE AÇILAN KURSLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

İl Müdürlüğümüzce 2018 yılında Eylül ayı sonu itibariyle 852 İşbaşı Eğitim programı başlatılmış, 40 Girişimcilik, 13 MEK İstihdam Garantili, 1 Engelli Kursu,52 MEK İstihdam Garantisiz ve 61 MEK/Özel Politika olmak üzere 1019 kurs ve program düzenlenmiş olup, bu projelerde toplam 7.185 iş arayana mesleki eğitim verilmiştir.

TOPLUM YARARINA PROGRAMLAR (TYP)

2018 yılında 4.728 iş arayan TYP kapsamında istihdam edilmiştir.

İŞSİZLİK SİGORTASI

İşsizlik Sigortası kapsamında 2018 yılı Eylül ayı sonu itibariyle Kuruma başvuran 696 kişiden 399’ı işsizlik ödeneği almaya hak kazanmıştır. 297 kişinin başvurusu işsizlik ödeneği hak etmemesi nedeni ile reddedilmiştir. Hali hazırda işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 2.833 ’tür.

İşsizlik sigortası kapsamında maaş alan kişiler İl Müdürlüğümüz tarafından mesleki eğitim kurslarına yönlendirilmekte olup, eğitimi kabul etmeyen kişilerin işsizlik maaşları kesilmektedir.

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2018 yılı Eylül ayı itibariyle İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetlerinden faydalanan 55.963 kişidir.

100 GÜNLÜK EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILAN FAALİYETLER

1 Ağustos 2018’de başlayıp, 10 Kasım 2018’de sona erecek olan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında İl Müdürlüğü olarak İş’te Anne Projesi kapsamında 81 kadının başvurusu alınmış bireysel görüşmeleri tamamlanmıştır. İl Müdürlüğümüzce düzenlenen kurs ve programlardan 1242 gencimiz faydalandırılmış, 15 engelli vatandaşımız İşbaşı Eğitim Programlarına dahil edilerek mesleki eğitim alması sağlanmıştır. Ayrıca 1304 iş arayan Mesleki Eğitim Kurslarından, 1148 iş arayan İşbaşı Eğitim Programlarından, 284 iş arayan Girişimcilik Eğitim Programlarından yararlanmıştır. İmalat ve bilişim sektörlerinde düzenlenen İşbaşı Eğitim Programlarından 194 iş arayan, Geleneksel Mesleklerde açılan mesleki eğitim kurslarından 105 iş arayan faydalanmıştır.”

Bülten