Malatya Güncel Haber

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Gündem
  4. »
  5. Zina Nedeniyle Boşanma

Zina Nedeniyle Boşanma

admin admin -

Zina Nedeniyle Boşanma

Boşanmaya ilişkin konular, Türk Medeni Kanunu’nda boşanma ile ilgili hükümler, Kanunun 161. maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre “Evlenme birliği, temelinden sarsılması veya ortak hayatı sürdürmelerinin kendilerinden beklenemeyecek derecede çekişmeli hale gelmesi halinde her eş, boşanma davası açabilir.” Denilmektedir. Bu yazımızda genel olarak zorunlu boşanma nedenlerinden birisi olan zina nedeniyle boşanma davası ele alınacaktır. Ayrıca boşanma avukatı gerekli mi konusu da yazının devamında cevap bulacak sorulardan bir tanesidir.

Zina Nedeniyle Boşanma

Türk Medeni Kanunu’na göre, eşlerden biri tarafından işlenen zina, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma sebebi olarak kabul edilmektedir. Zina, evlilik birliği içerisinde eşlerden birinin başka biriyle cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanabilir. Eşlerden birinin zina yapması, diğer eşin boşanma davası açabilmesi için yeterli bir sebep olarak kabul edilir.

Ancak, zinanın boşanma davası açmak için yeterli bir sebep olabilmesi için, zinanın kanıtlanması gerekmektedir. Bu nedenle, zina sebebiyle boşanma davası açacak eşin, zinanın varlığını ispatlaması gerekmektedir. İspat, şahitler, yazılı veya görüntülü belgeler veya diğer deliller aracılığıyla yapılabilir.

Ayrıca, Türk Medeni Kanunu’na göre, zina yapan eşin, diğer eşe maddi veya manevi tazminat ödeme yükümlülüğü de bulunmaktadır. Maddi tazminat, zina sebebiyle ortaya çıkan maddi zararların karşılanması için ödenirken, manevi tazminat ise zina sebebiyle diğer eşin maruz kaldığı acı, ızdırap ve üzüntüler nedeniyle ödenir.

Zinanın İspatı

Evet, zina nedeniyle boşanma davasında zinanın varlığının ispatı şarttır. Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesi uyarınca, eşlerden birinin evlilik birliğini sarsacak derecede bir fiil işlemesi, diğer eşin bu fiile dayanarak evlilik birliğini sürdürememesi halinde diğer eş, boşanma davası açabilir.

Bu maddede belirtilen “fiil”, özellikle zina ve cinsel ilişki gibi davranışları kapsar. Ancak, bu davranışların gerçekleştiğinin ispatı gerekir. Zinanın ispatı, delillerin değerlendirilmesi sonucunda mahkeme tarafından yapılır. İspat edilemeyen iddialar dava reddedilebilir.

Ayrıca, zina nedeniyle açılan boşanma davasında, zina yapan eş, kusur durumunda kalır ve mahkeme tarafından bu kusur oranı belirlenir. Bu oran, mal paylaşımı, velayet, nafaka ve benzeri konularda karar verirken dikkate alınabilir.

İspat

Zina gibi bir fiilin ispatı için birkaç örnek şunlar olabilir:

  1. Görgü tanıkları: Eğer biri veya daha fazla kişi, zina olayını doğrudan gördüyse, mahkemeye tanıklık edebilirler.
  2. Delil toplama: Zina olayının yaşandığı yerde, yataktaki veya giysilerdeki kanıt materyalleri, DNA testleri gibi deliller toplanabilir.
  3. İtiraf: Zina yapan eşin itirafı, mahkemede kabul edilebilir.
  4. Telefonda veya yazışmada bulunan kanıtlar: Zina yapan eşin başka bir kişiyle yaptığı telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar, e-postalar veya sosyal medya paylaşımları gibi deliller de mahkemede ispat olarak kullanılabilir.

Ancak, ispat yükümlülüğü davayı açan tarafa aittir ve mahkeme, ispat edilemeyen iddiaları dikkate almaz. Ayrıca, ispat edilebilse bile, zina eyleminin boşanma davasında tek başına yeterli olmadığını, diğer unsurların da varlığına bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini unutmamak gerekir.

Sürecin doğru takip edilmesi ve sağlıklı bir sonuç alabilmek için bir boşanma avukatı ile görüşerek hukuki destek almanız önemlidir.

 

 

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir